I-Inspire

Wilt u kennismaken met i-Inspire*?


Telefoon: 015 8875 550
E-mail: info@i-inspire.nl


Ik wil meer weten over:MKB Impact

Een innovatie-impuls voor het regionale bedrijfsleven en de ontwikkeling van kennis en competenties van studenten.

MKB Impact

Kwartiermakersrol

i-Inspire* vervult de kwartiermakers rol voor het initiatief MKB Impact. We creëren een netwerk van docenten, talentvolle studenten en MKB bedrijven. Dit leidt tot nieuwe bedrijfsrelaties, business, personeelsvernieuwing en eventueel opvolging.

 

Onze taken

Voor MKB Impact realiseren we een groot kennisnetwerk en stimuleren innovatie en ondernemerschap van zowel onderwijs als bedrijfsleven.

  • We zorgen voor een pragmatische invulling van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
  • We creëren nieuwe economische waarde, we inspireren bedrijven en stomen ze klaar voor de Next Economy
  • We stimuleren de competentie-ontwikkeling van studenten en sluiten daarmee aan op de vraag naar jong talent vanuit de arbeidsmarkt (personeel vernieuwing en eventueel opvolging)
  • We versterken de innovatiekracht voor studenten en bedrijven
  • We versterken het onderwijs en praktijkgericht onderzoek
  • We helpen bij het activeren van het kennisnetwerk

 

Hier vindt u meer informatie over MKB Impact