Connecting People

to other people, knowledge and experiences

 

i-Inspire* bouwt actieve en oplossingsgerichte platforms;

     * Actief omdat het platform (netwerk) direct wordt ingezet en geoperationaliseerd;

     * Oplossingsgericht omdat het platform altijd gekoppeld is en bijdraagt aan (maatschappelijke) doelen, 
       ambities en uitdagingen.

waarbij alles draait om inspiratie & interactie.